Geniş açıklı sanayi yapıların taşıyıcı sistemlerini oluşturmak amacı ile kullanılan kolon, çatı makası, aşık ve oluk elemanları.
Her türlü yapı ve inşaatta betonun korozyon etkisinden korunması.
Yapıların iç ve dış ısı yalıtımı
Taşıyıcı olmayan iç ve dış duvarlarda kullanılan, gizli harç cepli, yatay delikli, çift tarafı EPS takviyeli kompozit ısı izolasyon tuğlası
Taşıyıcı olmayan iç ve dış duvarlarda kullanılan (250*250*235) mm ebadında hafifletilmiş ısı ve ses izolasyon tuğlası

13 Kasım 2014 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29174

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) KAPSAMINDA YAPI ARAŞTIRMA DERNEĞİ İNŞAAT TEKNİK DEĞERLENDİRME VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA KURUMU İKTİSADİ İŞLETMESİ’NİN AVRUPA TEKNİK DEĞERLENDİRME KURULUŞU OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MHG/2014-27)

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Cinnah Caddesi 73/6 06690 Çankaya/ANKARA adresinde yerleşik Yapı Araştırma Derneği İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu İktisadi İşletmesi’nin 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ek-1’de yer alan kapsamda Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşu olarak görevlendirilmesine ilişkin duyuruyu yapmaktır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

 

 

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com