Geniş açıklı sanayi yapıların taşıyıcı sistemlerini oluşturmak amacı ile kullanılan kolon, çatı makası, aşık ve oluk elemanları.
Her türlü yapı ve inşaatta betonun korozyon etkisinden korunması.
Yapıların iç ve dış ısı yalıtımı
Taşıyıcı olmayan iç ve dış duvarlarda kullanılan, gizli harç cepli, yatay delikli, çift tarafı EPS takviyeli kompozit ısı izolasyon tuğlası
Taşıyıcı olmayan iç ve dış duvarlarda kullanılan (250*250*235) mm ebadında hafifletilmiş ısı ve ses izolasyon tuğlası

13 Kasım 2014 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29174

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPI ARAŞTIRMA DERNEĞİ-İNŞAAT TEKNİK VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA KURULU İKTİSADİ İŞLETMESİ’NİN GERÇEKLEŞTİRECEĞİ TEKNİK ONAY YAYIMLAMA FAALİYETLERİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO : MHG/2011-01)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO : MHG/2014-26)

 

MADDE 1 – 20/8/2011 tarihli ve 28031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapı Araştırma Derneği İnşaat Teknik ve Bilimsel Araştırma Kurulu İktisadi İşletmesi’nin Gerçekleştireceği Teknik Onay Yayımlama Faaliyetlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2011-01)’in ismi “Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapı Araştırma Derneği İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu İktisadi İşletmesi’nin Ulusal Teknik Onay Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2011-01)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  “MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Cinnah Caddesi 73/6 Çankaya/ANKARA adresinde yerleşik Yapı Araştırma Derneği İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu İktisadi İşletmesi’nin, Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik kapsamında teknik onay yayımlama faaliyetlerini kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında Avrupa Teknik Onay Kuruluşu” ibaresi ile ikinci fıkrasında yer alan “EOTA’da ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin ek-2’sinde yer alan tablonun “Avrupa Teknik Onayı” başlıklı son satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

 

 

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com